Een groep van ongeveer 1000 Amsterdamse jongeren heeft geen zorgverzekering. Dat blijkt uit schattingen van de stichting Streetcornernetwork die onderzoek doet naar deze groep jongeren. Volgens de stichting is er sprake van spookjongeren die wel in de stad wonen, maar aan de andere kant nergens geregistreerd staan.
Er is van hen geen registratie bekend in de gemeentelijke basisadministratie personen (BRP) en ook bij instanties zijn ze niet bekend. Een deel van de jongeren probeert op die manier schulden, achterstallige premies, abonnementen en belastingen te ontlopen. Een ander deel is echter van huis weggelopen of is het huis uit gezet. Die groep kan juist hulp gebruiken, vooral ook omdat de jongeren geen zorgverzekering hebben en wat dat betreft volledig op zichzelf zijn aangewezen.

Verplichte basisverzekering

In Nederland is iedereen verplicht om een basisverzekering af te sluiten, we zorgen er daarmee voor dat er een in ieder geval een goede basis zorgverzekering beschikbaar is. Mensen die geen zorgverzekering afsluiten worden door de overheid opgespoord en ontvangen een brief dat zij binnen 3 maanden voor een polis dienen te zorgen. Indien men hier niet in slaagt of geen actie toe onderneemt volgt er maximaal 2x een boete van €350, daarna meldt het Zorginstituut Nederland de mensen aan bij een zorgverzekeraar en geldt de plicht premie te betalen. De jongeren zonder zorgverzekering vormen wat dat betreft een zorgelijke situatie voor de gemeente Amsterdam, die hier graag verandering in aan wil brengen.


Grote groep jongeren onder de radar

De grote groep jongeren leeft voorlopig ‘onder de radar’, waardoor het voor de verschillende instanties lastig is om hen te bereiken en verbetering in hun situatie aan te brengen. Zij hebben nu niet de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten en zorgtoeslag aan te vragen. Er bestaat daardoor geen dekking voor medische zorg, waardoor de kosten bij ziekte of andere kwalen gemakkelijk op kunnen lopen. De stichting Streetcornernetwork probeert zich hard te maken voor deze groep. De stichting helpt bij het zoeken van werk, school of het aanvragen van een zorgverzekering. Op die manier moeten de jongeren hun leven weer op de rails krijgen.