Auteur: Bob

Verdieping: Box 1 Winst uit onderneming; vrijstellingen

Binnen de Wet Inkomstenbelasting worden enkele resultaten buiten de belastingheffing geplaatst. Dit vanwege verschillende redenen, zoals de wetgever deze bepaald heeft. Deze vrijstellingen staan genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet Inkomstenbelasting en de belangrijkste daarvan zijn:
– de bosbouwvrijstelling;
– de landbouwvrijstelling;
– de kwijtscheldingswinstvrijstelling;
– de mkb-winstvrijstelling.

Meer lezen

Verdieping: Box 1 Winst uit onderneming; ondernemingsfaciliteiten

In het tweede deel van Box 1 zal verder ingegaan worden op het begrip ondernemingsfaciliteiten. Ondernemers die een onderneming drijven, komen in aanmerking voor diverse fiscale vrijstellingen. De ondernemer hoeft daardoor minder belasting te betalen, waarmee de winst gedrukt kan worden. Wij zullen voor jou ingaan op het begrip ‘ondernemingsfaciliteiten’.

Meer lezen

Verdieping: Drieboxenstelsel

Er zijn drie verschillende soorten inkomen. Deze zijn verdeeld in een drietal boxen, ook wel het drieboxenstelsel genoemd. Voor elk soort inkomen geldt een ander belastingtarief en hebben betrekking op een ander soort inkomen waardoor ze apart ingedeeld zijn. Wij zullen voor jou verder in gaan op het drieboxenstelsel.

Meer lezen

Verdieping: De basisprincipes voor de fiscale winstbepaling

Elk persoon dat winst geniet uit zijn onderneming moet jaarlijks deze winst bepalen en vervolgens aangeven bij de Belastingdienst. Om deze winst op een goede manier te kunnen bepalen, moet voldaan worden aan het goed koopmansgebruik, de balanscontinuïteit en de foutenleer. Wat deze begrippen inhouden, zullen wij jou vandaag uit gaan leggen aan de hand van de basisprincipes voor de fiscale winstbepaling.

Meer lezen

Verdieping: Box 1 Winst uit onderneming

Vandaag deel 1 van de eerste box van het drieboxenstelsel. In artikel 3.2 van de wet Inkomstenbelasting staat het begrip belastbaar winst uit onderneming weergeven als ‘het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meerdere ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling’. Deze zin roept waarschijnlijk op wat een onderneming of een ondernemer is. Wij zullen voor jou in gaan op deze twee begrippen.

Meer lezen

Vraag loonheffing terug!

Loonheffing terugvragen

 
Check vrijblijvend waar jij nog recht op hebt. Je kunt nu al je teruggave berekenen voor 2022, en teruggaand tot 2018!

Snel en super easy.

Zorgtoeslag aanvragen

Bol’s beste DAGDEALS!

DrankDrank

Gratis zorgtoeslag berekenen!

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Tip van vandaag!

Claim jouw zorgtoeslag!

Zorgtoeslag aanvragen

Bank. Knab.

Fly me to the moon!